เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด จำนวน 30 แพ็ค ให้กับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมสนับสนุน เสริมสร้างกำลังแรง กำลังใจ งานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564