โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมกับ นิตยสารบิสโฟกัสกรุ๊ป จัดทำโครงการ “บิสโฟกัสห่วงใย ป้องกันสู้ภัยโควิด-19 พัฒนาสังคม คืนรอยยิ้มสู่ผู้สูงวัย” ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์

ปัจจุบันปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมีจำนวนมากในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายๆ คนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดนทอดทิ้งตามลำพัง โกลบอลเฮ้าส์ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โกลบอลเฮ้าส์ได้ร่วมแบ่งพื้นที่ปันสุขกับ นิตยสารบิสโฟกัสกรุ๊ป และผู้ประกอบการอื่น ๆ จัดทำโครงการ “พัฒนาสังคม คืนรอยยิ้มสู่ผู้สูงวัย” ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. มีความคาดหวังที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น

2. ปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายความเครียด มีสุขภาพใจที่ดีขึ้น

3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

4. เพื่อตอบแทนคุณความดีที่ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งพื้นที่ปันสุข และสร้างรอยยิ้มสู่สังคมอย่างยั่งยืน

โกลบอลเฮ้าส์ ครบหลากหลาย ให้บ้านคุณ