เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา พระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสื่อการเรียนการสอน โดยมีการนำสิ่งของไปบริจาคอาทิเช่น เครื่องยนต์ เลื่อยโซ่ เครื่องตัดหญ้า โคมไฟ และเก้าอี้ต่าง ๆ ให้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

โกลบอลเฮ้าส์ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

โดยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิชาช่างยนต์ โดยมีท่านหัวหน้าภาควิชานักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี