โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะซ่อมแซมสถานที่ให้แก่ วัดหนองบัวเริง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะซ่อมแซมสถานที่ให้แก่ วัดหนองบัวเริง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสินค้าเพื่อใช้ในงานต่อเติม ก่อสร้างศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และอื่นๆ ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาให้กับวัดหนองบัวเริง ต.ป่าสังข์ อ. จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยสินค้าที่ได้บริจาคมีหลากลหายกลุ่มสินค้า เช่น สินค้ากลุ่มเหล็ก ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ ยิปซั่มบอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะซ่อมแซมสถานที่ให้แก่ วัดหนองบัวเริง
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะซ่อมแซมสถานที่ให้แก่ วัดหนองบัวเริง

โดย นายเกษฏาพัตน์ จอมคำสิงห์ และนางไพรวัลย์ สังฆะมณี รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ได้ร่วมบริจาคสินค้าให้กับวัดหนองบัวเริง มีเจ้าอาวาสพระอธิการ บุญถึง บุณญกาโม เป็นตัวแทนในการรับมอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริจาครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์คาดหวังที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

วัดหนองบัวเริง
โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคอุปกรณ์บูรณะซ่อมแซมสถานที่ให้แก่ วัดหนองบัวเริง