โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอ่างทอง ร่วมสนับสนุนวัสดุการเกษตร โดยนำปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับสภาพดินไปมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดอ่างทอง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่  8 กันยายน พ.ศ  2563  บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน ) สาขาอ่างทอง ได้เข้าร่วมสนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่ 1. สารปรับปรุงคุณภาพดิน จำนวน 66 ถุง  2. ปุ๋ยค้างคาว จำนวน 39 ถุง รวมมูลค่า ทั้งหมดด 16,776  บาท ให้กับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราชเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและนำมาบูรณะพื้นที่แปลงเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด