เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาญจนบุรี ได้ยกระดับการทำความสะอาดร้านทุกจุดอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยของลูกค้ารวมถึงพนักงานทุกคน

โกลบอลเฮ้าส์ มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ดำเนินการคุมเข้มเฝ้าระวัง และวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ให้ลูกค้าช้อปได้อย่างมั่นใจในทุกพื้นที่การบริการ