อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความพูดว่า "HUI COFFEE ปนสุข สร้า วยยิ้ม Center 1160 GiObal"

บรรยากาศการจัด “พื้นที่ปันสุข” ที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการจำหน่าย ข้าวโพดหวาน มันม่วง และมันแครอท ปลอดสาร ราคาถูก

ภาวะวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาในการค้าขายทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้สนับสนุนเกษตกรไทย สู้ภัยโควิด 19 โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตกรชาวไทยให้ยั่งยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร