อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "41 12 21 อดามัส ปนสุข สร้างรอยยิ้ม สร้า วยยิ้ม CallCenter 1160 GIobal House"

บรรยากาศการจัด “พื้นที่ปันสุข” ที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการจำหน่าย ข้าวโพดหวาน มันม่วง และมันแครอท ปลอดสาร ราคาถูก

ภาวะวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาในการค้าขายทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้สนับสนุนเกษตกรไทย สู้ภัยโควิด 19 โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเกษตกรชาวไทยให้ยั่งยืน

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน