เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้านครบวงวร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการบริจาคเครื่องปั่นไฟ ปั้มลม เครื่องทะลวงท่อ รถเข็นซุปเปอร์ เครื่องเจียร์ และสว่าน เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้กับนักเรียน และนักศึกษาทุกท่าน ให้ได้รับการเรียนรู้จากการฝึกและปฏิบัติที่สมจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่ยั่งยืน