โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ร่วมถวายบริจาคสินค้า เพื่อใช้บูรณะก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่ วัดพุทธอุทยานป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นาย โชคชัย ภูหวล รองผู้อำนวยการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ร่วมถวายบริจาคสินค้า และอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ เพื่อใช้บูรณะก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่ วัดพุทธอุทยานป่าชุมชน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ร่วมถวายบริจาคสินค้า เพื่อใช้บูรณะก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่ วัดพุทธอุทยานป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์
โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ร่วมถวายบริจาคสินค้า เพื่อใช้บูรณะก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่ วัดพุทธอุทยานป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

โดยยอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท

โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ร่วมถวายบริจาคสินค้า เพื่อใช้บูรณะก่อสร้าง และซ่อมแซมให้แก่ วัดพุทธอุทยานป่าชุมชน จ.กาฬสินธุ์

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างสม่ำเสมอ