โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์) ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี ได้มีการมอบวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ให้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์) ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

มีการมอบวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมภายในโรงเรียน พร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

นำโดยนายกิตติพันธ์ สุขเมือง ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาราชบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชน และสถานศึกษาในประเทศไทย