เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้มของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มอบสีและเคมีภัณฑ์ ฌ. วัดป่าศรัทธาธรรม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ทางวัดใช้บำรุงบูรณะซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างภายในวัด โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้