โกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ ร่วมบริจาคสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนเทคนิคเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ สีแก้วป่า รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษท ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทได้ร่วมบริจาคสินค้า รวมเป็นจำนวนเงิน 299,900 บาท ให้กับโรงเรียนเทคนิคเขาวง อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ โดยมีนาย สุวินันท์ สีลาโคตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมผู้บริหารโรงเรียนเทคนิคเขาวง อ.เขาวง จ. กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  • เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณ โรงเรียน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม