เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง โดย นางสาวพิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้มอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ กระเบื้องปูพื้น และเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน รวมมูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นางแขนภา สีนะทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

โดยโครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนสองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง