ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน โดยนางสาวทิพวรรณ แก้วเฮียง ตำแหน่งรองฝ่ายปลีก2 และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีน และมอบน้ำดื่มลามายอน ให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยมีตัวแทนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้รับมอบ

โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน มอบน้ำดื่มลามายอน ให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เพื่อแจกจ่ายผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาล และมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน ประชาสัมพันธ์สินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารู้จักโกลบอลเฮ้าส์มากขึ้น และสร้างความประทับใจแก่หน่วยงานราชการ