โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด

เนื่องด้วยภาวะวิกฤตโควิด 19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวไทยประสบปัญหาในการค้าขาย ทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงเกิดโครงการสนับสนุนเกษตกรไทย สู้ภัยโควิด 19 โดยจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร และมุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับซื้อสินค้าที่แน่นอน และให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เหมาะสมกับสินค้า กลุ่มผู้บริโภค และสถานการณ์ หรือวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด จึงได้จัดจำหน่ายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรโดยตรง โดยมีการจัด “พื้นที่ปันสุข” ข้าวโพด กล้วยหอม มันม่วง และส้มโอ รสหวาน ปลอดสาร และราคาย่อมเยา