ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุดรธานี มอบน้ำดื่มและข้าวสาร ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี โดยนางสาวมาลีรัตน์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการสาขา พนักงาน พีซี ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค และข้าวสารจำนวน 3 กระสอบ รวมมูลค่า 9,800 บาท ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “บ้านอุดรธานี” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวจริญญา จันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565