เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นาย สุเมต หงษ์อะนนท์
ผู้อำนวยการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับโรงเรียนดงพยูงสงเคราะห์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดงพยุงสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียน

มูลค่าสินค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน มียอดรวมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางโรงเรียนดงพยูงสงเคราะห์ ได้ใช้อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการซ่อมแซมอาคาร และใช้อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป