เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ วัดดอยเทพเนรมิต เขื่อนน้ำอูน บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นำโดย นายศราวุฒิ ตุพิมาย ตำแหน่งผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาพังโคน และตัวแทนพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และถวายสังฆทาน พร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล ณ วัดดอยเทพเนรมิต

ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพังโคน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และถวายสังฆทาน เพื่อสร้างบุญกุศล ณ วัดดอยเทพเนรมิต

โกลบอลเฮ้าส์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม อย่างสม่ำเสมอ