วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย นำโดย นายคมสัน ลิลา ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ทางชุมชนหน้าพระลาน ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสนับสนุนงานเทศกาล สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล ณ บริเวณ วัดหน้าพระลาน โดยมี คุณพนิดา พาหุกาญจน์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล และ คณะกรรมการชุมชนหน้าพระลาน เป็นตัวแทนรับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม