ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงาน สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุย นำโดย นายคมสัน ลิลา ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสมุย และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ทางชุมชนหน้าพระลาน ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสนับสนุนงานเทศกาล สรงน้ำพ่อเฒ่าหน้าพระลาน สงกรานต์กลางเล ณ บริเวณ วัดหน้าพระลาน โดยมี คุณพนิดา พาหุกาญจน์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล และ คณะกรรมการชุมชนหน้าพระลาน เป็นตัวแทนรับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม