ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขาสุราษฎร์ธานี มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานีร นำโดย นางสาวนิตยา เกิดกล่อม ผู้อำนวยการสาขาสุราษฎร์ธานี นางสาวนันทกาณ์ สกุลขำ และนายสุวิทย์ แสงจง รองผู้อำนวยการสาขาสุราษฎร์ธานี และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 40 แพ็ค ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณวิทยา ประจง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2565 โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศการสงกรานต์นี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. เสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณะประโยชน์

3. เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย