ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นำโดย นายสุรชัย บุญวิเศษ ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขายโสธร และตัวแทนพนักงาน ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอน จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการตั้งจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2565 โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เดินทางปลอดภัยช่วงเทศการสงกรานต์นี้

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. เสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณะประโยชน์

3. เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย