ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยโกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ มอบน้ำดื่มให้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 นายณรงศักดิ์ สีแก้วป่า รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขากุฉินารายณ์ เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 50 แพ็ค แก่สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ เพื่อไว้สำหรับส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ อพปร. อสม. กู้ชีพกู้ภัย แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่จะถึงนี้ โดยมี นายสิงหนาท ราชภัณฑารักษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน

2. เสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณะประโยชน์