โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 293,306 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสามหกบาท) ให้กับวัดเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

โดยมีเจ้าอาวาสวัดเขาตาอิ๋นเป็นผู้รับมอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ โกลบอลเฮ้าส์ คาดหวัดที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนั้น ถือเป็นการช่วยให้วัดประหยัดงบในการก่องสร้างและซ่อมแซมอีกด้วย

โกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดเขาตาอิ๋น ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง