บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ บริจาคสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์ นำโดย นางสาว นนทิยานันท์ ทองมวล รองผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงาน เป็นตัวแทนบริจาคสินค้า รวมเป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์เป็นตัวแทนในการรับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการสอนให้กับทางโรงเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน และสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม