เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารและคณะสวัสดิการพนักงานบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชุมแพ นำสิ่งของไปบริจาค อาทิเช่น แผนกเฟอร์นิเจอร์ แผนกประตูไม้อัด แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าโครงสร้าง นำไปมอบถวาย ให้กับวัด บรมหนองหว้า ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการวัดและท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบถวาย และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีกลับทางวัดที่ใกล้เคียงบริเวณโกลบอลเฮ้าส์
2.เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
3..เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและจะได้รู้จักโกลบอลเฮ้าส์มากยิ่งขึ้นมีการบอกต่อจากคณะกรรมการวัดและชาวบ้านบริเวณตำบลหนองเขียดอำเภอชุมแพจะได้เข้ามาใช้บริการที่โกลบอลเฮ้าส์เวลาที่ต้องการซื้อสินค้าหรือมีการต่อเติมสร้างบ้าน
4.เพื่อมอบให้กับทางวัดนำเอาไว้ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่วัดชำรุดหรือเสียหาย
5.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสังคม