เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา นำโดยคุณ อภิชาติ รัตนการุณกิจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา และผู้จัดการพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมบริจาคสินค้า ให้กับโรงเรียนวัดหอมเกร็ด โดยมี ผอ.คุณ สันติ เฉลิมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครังนี้ โกลบอลเฮ้าส์สาขาศาลายา ได้ร่วมบริจาคสินค้า ให้กับ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ ในงานกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน