บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขามุกดาหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ได้นำวัสดุอุปกรณ์ ร้าน Lamayon coffee พร้อมวัสดุเพื่อใช้ในงานซ่อมแซม ก่อสร้าง มอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีนาย ทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมคณะครูอาจารย์เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป