วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ทีมงานโกลบอลเฮ้าส์สาขาชัยนาท และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยงานสภากาชาดไทย เพื่อร่วมสร้างกุศลทำความดีต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

พร้อมเปิดให้ประชาชน ลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ ที่มีความประสงค์ร่วมทำความดี มาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย ซึ่งมีรถรับบริจาคโลหิตมาให้บริการหน้าร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยนาท โดยเป็นการร่วมสนับสนุน และจัดหาปริมาณโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และยังเป็นการสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่างๆให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต