เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ นำโดย นายสุเมต หงษ์อะนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยทีมบริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมบริจาคสินค้า ให้กับ โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ก่อสร้าง รวมถึงซ่อมแซมอาคาร และใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางโรงเรียน และเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม จากโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ ขอเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมด้านอื่นๆของสังคม และขอเป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน