จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 🦠 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ สร้างตู้ปลอดเชื้อ ความดันอากาศบวก จากนวัตกรรมของเอสซีจี บริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ค บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)โดยมีผู้อำนวยการสาขายโสธร คุณสุรชัย บุญวิเศษพร้อมคณะ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการมอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 ตู้ ที่โรงพยาบาลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งนวัตกรรม ห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา