จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ สร้างตู้ปลอดเชื้อ ความดันอากาศบวก จากนวัตกรรมของเอสซีจี บริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 ห้อง ดังนี้ โรงพยาบาลเสลภูมิ จำนวน 1 ห้อง และ โรงพยาบาลโพนทองจำนวน 2 ห้อง ซึ่งนวัตกรรม ห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา

ห้องความดันอากาศบวก หรือ POSITIVE PRESSURE

– ห้องที่มีการควบคุมความดันในห้องปิดให้สูงกว่าความดันอากาศภายนอก

– ป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกอนุภาคแขวนลอยในอากาศ (airborne particle) / เชื้อโรคเข้ามาในห้องปิด

– บุคคลากรทางแพทย์ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน