จากวิกฤติการณ์ Covid – 19 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ สร้างตู้ปลอดเชื้อ ความดันอากาศบวก จากนวัตกรรมของเอสซีจี บริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ โดยคุณธนภร สุวรรณแสทวี รักษาการผู้อำนวยการสาขา ร่วมกับ SCG และ DURAONE พนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลกันทรลักษ์

มีการรับมอบ ห้องความดันบวก หรือ POSITIVE PRESSURE ROOM โดย นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา