จากวิกฤติการณ์ Covid – 19 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ สร้างตู้ปลอดเชื้อ ความดันอากาศบวก จากนวัตกรรมของเอสซีจี บริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ พรสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบห้องความดันอากาศบวก POSITIVE PRESSURE ROOM เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล

ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการตรวจรักษา