บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดเขาหินแท่น ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ระยอง โดย นางสาว พิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมมูลค่า 291,106 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาท) ให้กับวัดเขาหินแท่น โดยมีเจ้าอาวาสวัดเขาหินแท่น เป็นผู้รับ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ปนสุข ปัน สร้างร ยยิ้ม CallCenter 1160 Giobal Poane"

โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับวัดเขาหินแท่นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัดและศาลาการเปรียญ ให้เป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา ของพระสงฆ์และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง