ทีมงานพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ สาขาชัยนาท ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 ทีมงานพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมันหมด โดยพนักงาน ได้ดำเนินการอาสาช่วยซื้อน้ำมัน และช่วยเติมน้ำมันให้กับรถลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ

ทางบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอยกย่องในคุณงามความดี ที่ได้ทุ่มเท และมีน้ำใจช่วยเหลือลูกค้า นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ ขอคุณงามความดีนี้คงอยู่สืบไป