ยักษ์ใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้างรายนี้ย้ายซอฟต์แวร์ ERP ไปไว้บน AIS Enterprise Cloud บนแพลตฟอร์มของ VMware เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน และให้บริการนี้แก่ร้านค้าปลีกเจ้าอื่น ๆ