กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นำโดย นาย นภัส พลบุตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์ และพร้อมด้วยทีมบริหาร พนักงานของบริษัทได้เป็นตัวแทนสถานประกอบกิจการ ขึ้นรับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติคุณในด้าน มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มยส.และโรงงานสีขาว ในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ที่ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้จัด งานวันแรงงานแห่งชาติ ขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์