เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญชวนพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าว เพื่อส่งเข้าสำรองในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตในครั้งนี้